Contact

Hooilandseweg 27 icoon verwijzing Praktijkingang : M.A. de Ruyterstraat

Beltijden

 • 08.00 - 10.00 Afspraak maken voor spreekuur of huisbezoek
 • 14.00 - 14.30 Uitslagen of aanvragen telefonisch overleg

Als u belt krijgt u een keuzemenu te horen. Wij adviseren u het keuzemenu af te luisteren. De assistente kan u mogelijk vragen naar de reden van uw verzoek en indien nodig nadere informatie vragen om een inschatting te maken hoe u het beste geholpen kunt worden. Wij vragen u zoveel mogelijk de beltijden te hanteren.

Openingstijden

 • Maandag: 08.00 - 17.00
 • Dinsdag: 08.00 - 12.00
 • Woensdag, donderdag & vrijdag: 08.00 - 17.00
 • Weekend: gesloten

Spreekuur

Dagelijks volgens afspraak, waarbij we 15 minuten per consult voor u reserveren. Als er meerdere vragen te bespreken zijn of als u denkt meer tijd nodig te hebben, wilt u dit dan aangeven bij het maken van uw afspraak. U kunt ook een afspraak maken op het spreekuur van de assistente voor het meten van de bloeddruk, oren uitspuiten, een uitstrijkje, injecties, ECG, laboratoriumonderzoek, bloedafname, behandeling met vloeibare stikstof en u kunt bij haar terecht in het kader van ketenzorg.
Voor spoedgevallen en eerste hulp kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen kan er rekening worden gehouden met uw komst.

Een afspraak maken voor telefonisch overleg met uw huisarts kan tussen 14.00 en 14.30 uur. De assistente zal u vragen waar het overleg overgaat, zodat de huisarts zich hierop kan voorbereiden. U wordt dan op een later tijdstip door de dokter teruggebeld.

Tussen 08.00 en 10.00 uur aan te vragen. Aan het eind van de ochtend worden huisbezoeken gedaan voor patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen. Omdat de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden biedt verzoeken wij u echter -zo mogelijk- naar de praktijk toe te komen.

Ontslag uit het ziekenhuis

Soms blijkt achteraf, dat mensen een huisbezoek hadden verwacht, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of voor een extra controle bij een ernstige ziekte. Het is niet altijd in te schatten wanneer men hulp verwacht. Schroom niet in zo'n geval ons te bellen.

Pand Praktijk
Specialisaties
 • ECG- en Holteronderzoek, om hartritme­stoornissen op te sporen
 • Echografie bewegings­apparaat en buik (gecertificeerd)
 • Kleine chirurgische ingrepen

De Praktijk

Corona

Vanwege de heersende CORONA-PANDEMIE verzoeken wij u dringend om de praktijk NIET TE BEZOEKEN met eenvoudige klachten als: hoesten, verkoudheid, keelpijn of koorts boven de 38 graden, om verdere besmetting te voorkomen.

In die gevallen kunt u het beste THUIS UITZIEKEN.

Uiteraard is telefonisch overleg mogelijk. Als dan blijkt dat er ernstiger klachten en symptomen bestaan, zullen we in overleg met u de nodige maatregelen treffen.

Verder wil ik u verwijzen naar de informatie zoals die wordt gegeven door onze OVERHEID, het RIVM en op www.thuisarts.nl ("corona").

We hopen dat u begrip heeft voor deze wijze van handelen.
We zullen het met elkaar moeten oplossen om erger te voorkomen.


Waarneming

Vakantie­periodes

Onze praktijk wordt tijdens vakantieperiodes waargenomen.

Dinsdagmiddag

Gesloten na 12.00 uur op dinsdagmiddag. Als er dringend een dokter nodig is, neem dan contact op met de huisartsenprakijk in Uithuizermeeden. icoon telefoon0595-41 2316.

Avond, nacht, weekend en feestdagen

Alle huisartsen in de provincie Groningen zijn aangesloten bij de doktersdienst Groningen . Voor noodgevallen tijdens avond, nacht, weekend en op feestdagen kunt u bellen met icoon telefoon0900-9229.

Samenwerking

Onze praktijk is lid van de huisartsengroep Eemskring. We werken hierin samen op allerlei gebieden zoals waarneming en komen regelmatig bij elkaar voor overleg over actuele zaken. De volgende praktijken nemen deel aan de Hagro Eemskring:

 • Huisartspraktijk J. Cysouw Spijk
 • Huisartspraktijk Uithuizermeeden
 • Huisartsenpraktijk U. Veen Uithuizen
 • Huisartspraktijk R.B. Zwiers Roodeschool

Gezondheidscentrum Uithuizen

In het gezondheidscentrum aan de Ambachtsschoolstraat 8 zijn meerdere eerstelijnsdisciplines aanwezig: www.gezondheidscentrumuithuizen.nl

Ketenzorg

Door de jaren heen is bepaalde zorg van het ziekenhuis (2e lijn) naar de huisarts (1e lijn) overgegaan. Deze zorg betreft doorgaans chronische ziekten, waarbij begeleiding plaatsvindt via een keten aan hulpverleners die u de beste zorg aanbieden. Momenteel geldt dit voor atriumfibrilleren (ritmestoornis), COPD (longziekte), Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte) en preventie van en controles na hart-en vaatziekten. Deze schakel bestaat o.a. uit uw huisarts, praktijkverpleegkundige, pedicure, diëtiste, en (in sommige gevallen) het ziekenhuis. Onze praktijk is aangesloten bij de Groninger Huisartsen Coöperatie .

Wij werken samen met o.a. Apotheek Eemsmond, Fysiotherapie den Ommelanden, CERTE, CEDIN, OIM, Buurtzorg, TSN, en uiteraard de regionale ziekenhuizen (UMCG, MZH, OZG).

Klachten

Indien u ontevreden bent over ons, onze praktijk of wanneer u vindt dat er anderszins iets niet in orde is, stellen wij het op prijs wanneer u dit eerst met ons bespreekt. Als wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit met u op te lossen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen bij de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer icoon telefoon088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Meer informatie vindt u in de folder en op www.skge.nl

Inschrijving

Zorgaanbod

Onze praktijk biedt goed toegankelijke reguliere huisartsgeneeskundige zorg, waarbij kwaliteit en aandacht voor de patiënt centraal staan. Het verzorgingsgebied strekt zich uit tussen de dorpen Roodeschool, Oosteinde, Oudeschip, Oosternieland, Oldenzijl, Uithuizermeeden en Uithuizen.

Inschrijving als patiënt

 1. Wanneer u als patiënt in onze praktijk ingeschreven wilt worden, kunt u onderstaand formulier invullen. Download inschrijfformulier
 2. In verband met de bescherming van de privacy van uw medische gegevens is het noodzakelijk dat we, voordat we u definitief kunnen inschrijven, een kopie van uw identiteitsbewijs en dat van eventuele gezinsleden hebben ontvangen. Bij voorkeur geeft u deze binnen een week na het invullen van het inschrijfformulier af bij onze balie, maar u kunt de kopieën ook per e-mail of per post naar ons opsturen.
 3. Wilt u uw vorige huisarts laten weten dat u van praktijk wisselt en hem of haar vragen uw medisch dossier naar ons op te sturen?
Delen medische gegevens & privacy Privacyreglement

Soms komt het voor dat u buiten onze openingstijden een dokter nodig hebt. Het is dan belangrijk dat die arts uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg. Om medische gegevens nu en in de toekomst te kunnen gebruiken hiervoor, is uw toestemming nodig. Momenteel kunnen de waarnemende huisartsen in Uithuizen en Uithuizermeeden uw dossier indien nodig al inzien, in de toekomst zal dat wellicht ook gelden voor de doktersdienst, ziekenhuizen en andere waarnemende dokters. Uiteraard gebeurt dat alleen als de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd is en alleen indien nodig. Privacyreglement

Uw huisarts mag uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Arts & team

Wij bieden goed toegankelijke huisartsgeneeskundige zorg vanuit een solopraktijk op het Groninger platteland.

René Zwiers

Huisarts

Sidika Atli

Waarnemend huisarts

Helene van Dam

Dokters­assistente

Carolien Remijn

Dokters­assistente

Lianne Schreuder

Huisarts in opleiding

Ankie Zwiers-Vinke

P & O

Baukje van Wieren

POH GGZ

Apotheek

& herhaal­medicatie

De praktijk is verbonden met Apotheek Eemsmond in het Gezondheidscentrum Uithuizen en is geopend van 08.00-12.00u en van 13.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe voorschriften

Als u medicijnen nodig heeft naar aanleiding van een spreekuurbezoek kunt u deze ophalen na het consult of in de loop van de dag bij de Apotheek Eemsmond, tenzij u anders wenst.

Herhaalmedicatie

Een medicijn kan alleen worden herhaald indien u dit met uw arts heeft afgesproken. Het gaat hier bijvoorbeeld om chronische medicatie.

U kunt op meerdere manieren uw herhaalmedicatie bestellen: telefonisch, per e-mail, lege potjes/doosjes inleveren bij de praktijk of online formulier.

Zonder tegenbericht kunt u herhaalmedicatie twee werkdagen na aanvragen afhalen. Vraag uw herhaalmedicatie tijdig aan.